Tabela leczenia stawow,

Podsumowanie Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Magni G. Jest to szczególnie istotne nie tylko u pacjentów z ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego, ale również u chorych w okresie przed- i pooperacyjnym oraz przyjmujących doustne antykoagulanty. Lek wykazuje dużą skuteczność w leczeniu OA kręgosłupa, także ze względu na wpływ na kolagenazę oraz metaloproteinazy Szczególnie polecane połączenia leków, które istotnie zwiększają skuteczność i zmniejszają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, to: NLPZ z opioidem, paracetamol z opioidem, paracetamol z NLPZ oraz paracetamol z tramadolem [12]. Niesteroidowe leki przeciwzapalne — leki najczęściej stosowane w chorobie zwyrodnieniowej Niesteroidowe leki przeciwzapalne są lekami stosowanymi do leczenia bólu o łagodnym i umiarkowanym stopniu nasilenia.

Tabela leczenia stawow Nasiona Repelik z bolu stawow

U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów nie zaleca się stosowania indometacyny z uwagi na uszkadzające działanie leku na chrząstkę stawową. Spośród dostępnych NLPZ znacznym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie ze strony nerek charakteryzuje się piroksykam. Jest to lek o najdłuższym okresie półtrwania wynoszącym około 40 godzin, co powoduje, że nawet przy stosowaniu 1 raz na dobę ulega on kumulacji, czego konsekwencją może być uszkodzenie nerek.

Dość długie okresy półtrwania posiadają też: naproksen h oraz meloksykam 20 h. NLPZ o długim okresie półtrwania nie zaleca się u pacjentów powyżej 65 roku życia, gdyż jest to grupa pacjentów o najwyższym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych związanych z długotrwałą supresją wytwarzania endogennych prostanoidów.

W przypadku niewystarczającej odpowiedzi na początkowe leczenie farmakologiczne należy zapoznać się z wynikami alternatywnych strategii leczenia. Rekomendacje te opierają się na analizie opublikowanych wyników badań oraz opinii ekspertów. Podkreślono w nich znaczenie niefarmakologicznych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dlatego leki z krótkim okres półtrwania uważa się za bezpieczniejsze. U pacjentów, szczególnie w przypadkach gdy mamy do czynienia z bólem ostrym niezwykle istotnym parametrem, który powinien decydować o wyborze leku, jest czas po jakim od jego podania pojawia się efekt przeciwbólowy.

Im szybciej lek rozpoczyna swoje działanie, tym lepiej. Równocześnie warto pamiętać, że im dłuższy okres pojawienia się efektu analgetycznego, tym wyższe ryzyko przyjęcia przez pacjenta wyższych dawek leku, co ma szczególne znaczenie w przypadku NLPZ dostępnych bez recepty. Tmax wybranych NLPZ pokazuje tabela 5. Słabe opioidy Tramadol jest lekiem zaliczanym do grupy słabych opioidów. Działa ośrodkowo jako agonista receptorów mi, kappa i delta.

Hamuje także wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny w synapsach zstępującego przewodzenia bólu rdzenia kręgowego. W formie doustnej działa ok.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Wytyczne American College of Rheumatology

Także zalecenia ACR dla stawu kolanowego, biodrowego i stawów ręki uwzględniają w wytycznych stosowanie tramadolu. Zgodnie z przeglądem systematycznym podsumowującym wytyczne licznych towarzystw medycznych, tramadol jest lekiem rekomendowanym w leczeniu OA [13]. Decyzja o włączeniu leku zapada zwykle, kiedy działanie doustnych NLPZ jest niewystarczające lub ból uległ nasileniu. Terapia tramadolem często jest łączona z paracetamolem. Wykazano, że takie połączenie leków przyspiesza rozpoczęcie działania przeciwbólowego i wydłuża je [30].

Choroba zwyrodnieniowa stawów — aktualne standardy leczenia

Umożliwia także zmniejszenie dawek tych leków. Wykazano skuteczność działania tramadolu z paracetamolem w OA opornym na NLPZ i w nagłych zaostrzeniach bólu [30, 31].

Niesteroidowe leki przeciwzapalne Początkowe leczenie RZS zwykle obejmuje stosowanie salicylanów, NLPZ lub wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 COX-2w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i obrzęków stawów oraz poprawy ich czynności. Leki te wykazują działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jednak nie hamują postępu choroby, ani nie zapobiegają zniszczeniu stawów. Dlatego leki te zalecane są w terapii skojarzonej.

W ostatnim czasie coraz powszechniej stosowane jest połączenie tramadolu z deksketoprofenem niesteroidowy lek przeciwzapalny. W chwili obecnej na rynku dostępny jest jeden preparat łączący oba leki Skudexa. Lek jest zarejestrowany do leczenia bólu od umiarkowanego do ciężkiego, w tym do bólu pooperacyjnego. Zgodnie z badaniami, ma szybki początek działania, długi okres półtrwania i dobry profil bezpieczeństwa [33].

  • Choroba zwyrodnieniowa stawów — aktualne standardy leczenia | Romanowski | Forum Reumatologiczne
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów - Choroby reumatyczne - Choroby - Podręcznik Interna

Wykazuje skuteczność w leczeniu bólu somatycznego i trzewnego [33]. Na uwagę zasługuje fakt, że takie połączenie substancji pozwala na hamowanie bólu na różnych poziomach: NLZP wykazuje obwodowe i ośrodkowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, a słaby opioid hamuje przewodzenie bólu na poziomie zstępującego układu przewodzenia bólu rdzenia kręgowego [33][34]. Zgodnie z badaniami, połączenie 75 mg tramadolu i 25 mg ketoprofenu jest skuteczniejsze w uśmierzaniu bólu niż stosowanie osobno mg tramadolu lub 25 mg deksketoprofenu [35].

Silne opioidy Silne leki opioidowe wymienione w tabeli 1 są jedną z metod leczenia nasilonego bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ze względu na swój potencjał uzależniający można je wprowadzić dopiero wtedy, gdy inne formy leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne. Terapię zaczyna się od minimalnych dawek, stale monitorując pacjenta. Należy zadbać o odpowiednie obuwie stabilizacja pięty, gruba amortyzująca podeszwa, wsparcie sklepień stopy 9a także zaadaptować sprzęty w domu i pracy wysokość krzeseł, łóżka, uchwyty, poręcze 10 oraz aktywizować zawodowo Ostatnie zalecenia dotyczące Tabela leczenia stawow niefarmakologicznego i farmakologicznego OA ręki, kolana i biodra pochodzą z roku [7].

Zalecenia ACR dotyczące OA ręki: — leczenie niefarmakologiczne — samodzielne stosowanie przez chorego ciepła i zimna, informowanie chorego, aby chronił stawy ręki, zapewnienie sprzętu ułatwiającego wykonywanie codziennych czynności, zaproponowanie ortezy na staw śródręczno-nadgarstkowy pierwszy; — leczenie farmakologiczne — zastosowanie miejscowo kapsaicyny, miejscowych NLPZ, doustnych NLPZ, tramadolu; ACR nie zaleca steroidów i kwasu hialuronowego dostawowo oraz opioidów.

Brak z kolei jednoznacznych rekomendacji dla hydroksychlorochiny.

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Zalecenia ACR dotyczące OA kolana i biodra: — leczenie niefarmakologiczne — udział w programach ćwiczeń aerobowych, wzmacniających, ćwiczeń w wodzie, redukcja masy ciała. Zaleca się stosowanie terapii manualnej, odpowiedniego obuwia, ciepła i zimna, przezskórnej stymulacji elektrycznej, ćwiczeń tai chi, sprzętu pomagającego w chodzeniu; — leczenie farmakologiczne — w terapii inicjującej: paracetamol, NLPZ miejscowo kolanoNLPZ doustnie, tramadol, steroidy dostawowo.

U chorych nieodpowiadających na opisaną terapię dopiero w następnej kolejności można zastosować: opioidy, kwas hialuronowy, duloksetynę. Jako zalecenie słabe ACR nie rekomenduje stosowania siarczanu glukozaminy i chondroityny. W wytycznych z roku zalecenia podzielono na cztery grupy, dla chorych z OA: — kolana; — wielostawową; — wielostawową i chorobami współistniejącymi. W przypadku niewystarczającej odpowiedzi na początkowe leczenie farmakologiczne należy zapoznać się z wynikami alternatywnych strategii leczenia.

Rekomendacje te opierają się na analizie opublikowanych wyników badań oraz opinii ekspertów. Podkreślono w nich znaczenie niefarmakologicznych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

Ustalając optymalne postępowanie dla poszczególnych chorych, należy dostosować terapię do sytuacji klinicznej, uwzględnić własne doświadczenia oraz wziąć pod uwagę lokalne rekomendacje.

Piśmiennictwo: 1. Milchert M, Brzosko M. Reumatyzm tkanek miękkich. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res Hoboken ; Odstawienie GKS często wiąże się z nasileniem objawów zapalenia błony maziowej, nawet u chorych otrzymujących jednocześnie jeden lub kilka LMPCh. Z tego powodu wielu chorych jest czynnościowo zależnych od GKS i stosuje je przez długi czas.

Po zaprzestaniu terapii GKS uszkodzenie stawów może się zwiększyć. Korzyści z leczenia GKS w małej dawce należy zawsze rozważać w kontekście działań niepożądanych. Do powikłań długotrwałej terapii GKS należą: osteoporoza, nadciśnienie tętnicze, przyrost masy ciała, zatrzymywanie wody w ustroju, hiperglikemia, zaćma, zanik skóry, przedwczesny rozwój miażdżycy.

O powikłaniach należy powiadomić pacjenta przed wdrożeniem terapii GKS. Ryzyko to jest zwiększone u chorych przyjmujących GKS w dawce, nawet 5 mg na dobę. Dlatego należy podczas terapii GKS okresowo wykonywać badania densytometryczne w celu oceny utraty masy kostnej.

Pacjenci leczeni GKS powinni przyjmować mg wapnia oraz j.

U kobiet po menopauzie należy rozważyć hormonalną terapię zastępczą, jeśli nie ma przeciwwskazań. U chorych, u których rozpoczyna się leczenie GKS, może być wskazane stosowanie leków przeciwresopcyjnych, szczególnie bisfosfonianów, zapobiegających utracie masy kostnej.

Medycyna po Dyplomie - Ból mięśniowo-powięziowy

Dostawowe i okołostawowe wstrzyknięcia GKS są skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Wstrzyknięcie GKS do jednego lub kilku najbardziej zajętych stawów na początku choroby może spowodować poprawę miejscową, a nawet ogólną. Jednakże poprawa jest tylko przejściowa. Szybkie ustąpienie dolegliwości pozwala utwierdzić pacjenta w przekonaniu, że leczenie może być skuteczne. Chorych, u których zaostrzenia choroby występują tylko w jednym lub kilku stawach można z powodzeniem leczyć wstrzyknięciami dostawowymi, bez potrzeby zmiany dotychczasowego schematu leczenia farmakologicznego.

Ponadto miejscowe zastosowanie GKS może pomóc choremu pełniej uczestniczyć w programach rehabilitacyjnych. Nie wszystkie zaostrzenia zmian stawowych u chorego na RZS są wywołane przez chorobę podstawową. Zanim zastosuje się miejscowe wstrzyknięcie GKS, należy wykluczyć zakażenie stawu i zapalenie błony maziowej.

Wstrzyknięć do tego samego stawu nie powinno się wykonywać częściej niż raz na 3 miesiące. Potrzeba powtarzania wstrzykiwania GKS do tego samego stawu lub do wielu stawów wskazuje na konieczność zweryfikowania dotychczasowego leczenia.

Tabela leczenia stawow Boli stawow w palcu, co to jest

Leczenie operacyjne U pacjentów z silnymi dolegliwościami bólowymi lub znacznym ograniczeniem zakresu ruchów bądź sprawności w wyniku uszkodzenia stawów należy rozważyć leczenie operacyjne. W RZS wykonuje się następujące zabiegi: odbarczenie kanału nadgarstkowego.

Tabela leczenia stawow Choroby stawow palcow guzkow Geerbreden

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego gonartroza : ból jest odczuwany w stawie i górnej części podudzia. Zwykle bardziej bolesne jest schodzenie ze schodów niż wchodzenie. Ruchy boczne dociskanej do kości udowej rzepki zwykle wywołują ból. Ruchy zgięcia i wyprostu w stawie mogą wywoływać wyczuwalne ręką trzeszczenia. Niemal zawsze jest zaburzona oś kończyny — częściej występuje szpotawość niż koślawość.

Nierzadko w stawie stwierdza się wysięk, czasem również torbiel w dole podkolanowym torbiel Bakera. Zarysy stawu kolanowego ulegają pogrubieniu i zniekształceniu.

W populacji osób starszych jest główną przyczyną niepełnosprawności, powoduje ból i ograniczenia w aktywności oraz życiu społecznym. Zalecenia przedstawiono w trzech kategoriach: niefarmakologiczne, farmakologiczne, chirurgiczne. Prezentowane strategie leczenia różnią się nieznacznie, ale celem wszystkich jest zmniejszenie bólu i poprawa funkcjonowania chorych na OA. Aby poprawić efektywność leczenia, potrzeba dalszych badań i szerszej wiedzy o chorobie. Autorzy mają nadzieję, że przedstawione rekomendacje będą przydatne i wykorzystane przez reumatologów w codziennej praktyce w leczeniu pacjentów z OA.