Diabetes 2 Rodzaje stawow. Spis treści

Podobnie jak w typie 1, uważa się, że za podatność odpowiada wiele genów. Wiemy już, że czynniki środowiskowe wpływają na ekspresję genów zapisanych w naszym genotypie. Dlatego u wielu kobiet w ciąży dochodzi do złagodzenia objawów RZS, aż do osiągnięcie remisji włącznie. W ogromie tej niewiedzy pojawiają się na szczęście nowe informacje, które rzucają pewne światło i mogą stwarzać nowe możliwości terapeutyczne. Od dawna wiadomo, że żeńskie hormony płciowe - estrogeny, progesteron, działają raczej stymulująco, a hormony męskie testosteron hamująco na układ immunologiczny.

Nie, później ta różnica się zaciera. I tak, jak do Związane to jest, przede wszystkim, ze spadkiem ilości androgenów, które mają działanie immunosupresyjne.

Wiadomo też, że przebieg RZS w późnym wieku wygląda inaczej. Generalnie, u kobiet przebieg RZS jest cięższy, częściej występują choroby współistniejące, takie jak fibromialgia, depresja, osteoporoza, kobiety też gorzej odpowiadają na leczenie.

Diabetes 2 Rodzaje stawow

Czy znany jest do końca mechanizm powstawania RZS? Jak dotąd nie — etiopatogeneza RZS nie jest poznana w pełni. Wiadomo, że podobnie jak w innych chorobach autoimmunizacyjnych, schorzenie to powstaje przy współdziałaniu różnych czynników — genetycznych i środowiskowych. Wskazuje się na udział czynników infekcyjnych, ale nie ma pewności, co do tego, czy zakażenia wirusowe lub bakteryjne inicjują rozwój choroby.

W tym kontekście ostatnio dużo się mówi na temat bakterii — Porphyromonas gingivalis — odpowiedzialnej za paradontozę, której przypisuje się istotny udział w zapoczątkowaniu RZS. Jeśli chodzi o inne czynniki środowiskowe, to bezsprzecznie do rozwoju RZS przyczynia się palenie tytoniu, nadwaga, a niedowaga jest także niekorzystna. Kiedy pojawiają się Diabetes 2 Rodzaje stawow objawy RZS, to w zajętych chorobowo stawach stwierdza się hiperplazję przerost błony maziowej, spowodowaną zwiększeniem liczby synowiocytów fibroblastycznych i makrofagalnych w warstwie wyściółkowej oraz naciekaniem warstwy podwyściółkowej przez komórki układu immunologicznego głównie makrofagi i limfocyty.

Dochodzi też do akumulacji neutrofilów w płynie stawowym, różnicowania i aktywacji kościogubnych osteoklastów oraz do wytwarzania przez gromadzące się w stawie komórki różnych cytokin, mediatorów zapalenia i enzymów degradujących tkankę łączną. Objawy RZS nie pojawiają się jednak nagle, jest to choroba, która przez wiele lat rozwija się w sposób skryty.

Czy wiemy, jaka jest patogeneza RZS? Pojawienie się klinicznych objawów RZS nie jest rzeczywistym początkiem choroby, ale kulminacją serii zjawisk patologicznych toczących się latami. Ten bezobjawowy okres wstępny określa się fazą pre-RZS. W tym czasie, u osób o odpowiedniej predyspozycji genetycznej, tworzonej m. Autoprzeciwciała o tej swoistości wykrywa się około 5 lat przed objawami klinicznymi, ale stwierdza się je nawet kilkanaście lat wcześniej.

Strategia łagodzenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów

Natomiast mniej swoiste dla RZS przeciwciała rozpoznające utleniony kolagen typu II pojawiają się tuż przed początkiem objawów choroby. U osób w fazie pre-RZS są obecne nie tylko swoiste autoprzeciwciała, ale występuje także szereg zaburzeńwskazujących na aktywację układu immunologicznego. Stwierdzono między innymi zwiększone wytwarzanie granulocytów i limfocytów w szpiku kostnym, a w surowicy zwiększone stężenia chemokin odpowiedzialnych za migrację komórek, także zwiększone stężenia różnych cytokin pro- i przeciwzapalnych.

Czy RZS atakuje tylko stawy obwodowe? Proces chorobowy obejmuje zwykle stawy rąk i nadgarstków. Na początku choroby, często jest zapalenie stawów skokowych i stawów stóp, a także dużych stawów — kolanowych i barkowych, ale proces zapalny może obejmować wszystkie stawy maziówkowe — np. Na domiar złego, RZS atakuje także inne narządy.

Najcięższym powikłaniem jest choroba sercowo-naczyniowa, która stanowi główną przyczynę przedwczesnej śmierci chorych na RZS. Jaka jest rola czynników epigenetycznych w wyzwalaniu tej choroby?

Epigenetykaczyli dziedziczność pozagenowamówi o tym, jak materiał genetyczny reaguje na zmiany środowiska. Wiemy już, że czynniki środowiskowe wpływają na ekspresję genów zapisanych w naszym genotypie.

Te zmiany w ekspresji genów są dziedziczone, nie wynikają jednak ze zmian w sekwencji nukleotydów w DNA, czyli z zapisu genetycznego, ale są spowodowane przez określone mechanizmy epigenetyczne. Można więc Diabetes 2 Rodzaje stawow, że epigenetyka jest dziedziczeniem sposobu, w jaki nasz organizm odczytuje kod genetyczny.

O tym, jak ważna jest epigenetyczna regulacja genów świadczy na przykład fakt, że choć każda komórka organizmu wielokomórkowego jest wyposażona w ten sam zestaw genów czyli genotypto w komórkach informacja genetyczna może być wykorzystywana w innym zakresie. Dzięki temu powstają różne typy komórek tworzących np. Ekspresja genów jest regulowana przez różne mechanizmy epigenetyczne — zmiany w metylacji DNA, modyfikacje białek histonowych takie jak acetylacja, metylacja, fosforylacja oraz działanie tzw.

Demetylacja DNA głównie w promotorach genów i acetylacja histonów powodują uczynnienie genu, czyli jego transkrypcję na informacyjny RNA mRNApo której jest translacja, czyli wytworzenie białka. Działają one w ten sposób, że dzięki komplementarności sekwencji wiążą się do odpowiednich mRNA, co zazwyczaj powoduje jego degradację lub hamuje translację — w konsekwencji jest unieczynnienie genu.

Od kilku lat trwają badania oceniające zmiany epigenetyczne w różnych chorobach, w tym reumatycznych. Te zjawiska epigenetyczne są odpowiedzialne za zwiększoną ekspresję genów regulujących adhezję i migrację komórek, kodujących cytokiny np. IL-6 i cząsteczki ko-stymulacji. U chorych na RZS jest też zmieniona ekspresja różnych miRNA — te z kolei zmiany korelują z czasem choroby i nasileniem zmian destrukcyjnych.

Rolę miRNA dopiero poznajemy. Wiemy, że niektóre działają pro- a inne przeciwzapalnie, jeszcze inne mają właściwości immunomodulujące albo są powiązane z procesami destrukcyjnymi. Na razie potrafimy te procesy obserwować, ale jeszcze nie potrafimy na nie wpływać i ich modulować. Mechanizmy epigenetyczne są indukowane przez czynniki środowiskowe np.

Diabetes 2 Rodzaje stawow

Czynnikami środowiskowymi zwiększającymi ryzyko zachorowania na RZS są: odżywianie, palenie tytoniu i ekspozycja na pył krzemionkowy. Uważa się, że w tej chorobie czynniki środowiskowe działają poprzez mechanizmy epigenetyczne, które zmieniają ekspresję różnych genów — wzmacniając szlaki prozapalne, kosztem przeciwzapalnych.

W oparciu o wyniki badań z ostatnich lat u osób z pre-RZS uważa się, że odpowiedź autoimmunizacyjna stanowiąca iskrę inicjującą chorobę, powstaje w błonach śluzowych jamy ustnej, płuc, jelita, a być może także w innych miejscach anatomicznych. Błony śluzowe tworzą pierwsza linię obrony przed czynnikami środowiskowymi i infekcyjnymi — tworzy je wyspecjalizowany nabłonek, rezydujące komórki immunologiczne oraz zasiedlające mikroorganizmy, tzw.

Cukrzyca typu 2 a choroba zwyrodnieniowa stawów

Mamy już dowody potwierdzające, że u osób z pre-RZS i wczesnym RZS autoprzeciwciała klasy IgA ta klasa przeciwciał świadczy o tym, że są syntezowane w błonach śluzowych rozpoznające cytrulinowane białka są wytwarzane w płucach.

Podobna łagodna autoimmunizacja może się toczyć w płucach i jamie ustnej u palaczy tytoniu oraz u osób z paradontozą i chorobą rozstrzeniową płuc. Bakterią, która może wywoływać odpowiedź, skierowana przeciwko cytrulinownym białkom jest, wspomniana wcześniej, P. Ta odpowiedź autoimmunizacyjna może przebiegać łagodnie i trwać latami.

Wiemy już, że kończy się ona wraz z pojawieniem się objawów klinicznych. W tym też czasie dochodzi do zmiany lokalizacji odpowiedzi immunologicznej — z błon śluzowych na błonę maziową stawów. Dlaczego tak się dzieje? Niewiele wiadomo, choć pojawiają się pierwsze sugestie. Kiedy i jak dochodzi do tego, że autoimmunizacja łagodna przechodzi w stan patologiczny, i czy można temu procesowi w jakiś sposób zapobiec?

Niewielka część osób z cukrzycą typu 1 posiada zmutowany gen, który jest przyczyną cukrzycy MODY. Typ 2 ma silniejsze powiązanie z dziedziczeniem. Krewni pierwszego stopnia osoby chorej na cukrzycę typu 2 mają znacznie większe ryzyko powstania cukrzycy tego Zapobieganie leczeniu stawow.

Im więcej chorych krewnych się posiada, tym większe ryzyko. Dodatkowo, dla samej otyłości która jest osobnym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 dziedziczenie ma duże znaczenie [9]. Podobnie jak w typie 1, uważa się, że za podatność odpowiada wiele genów. Różne zespoły o podłożu genetycznym mogą także przebiegać z cukrzycą, jak na przykład dystrofia miotoniczna oraz choroba Friedreicha.

Zespół Wolframa jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym dziedziczonym autosomalnie recesywnie, którego pierwsze objawy pojawiają się w dzieciństwie.

Należą do nich: moczówka prostacukrzyca typu 1, atrofia nerwu wzrokowego oraz głuchota [10]. Stężenie glukozy we krwi[ edytuj edytuj kod ] Podstawowym objawem cukrzycy jest podwyższenie stężenia glukozy we krwi. W zależności od zaawansowania choroby może ono występować jedynie po spożyciu węglowodanów lub niezależnie od niego.

Diabetes 2 Rodzaje stawow

Osobny artykuł: Hemoglobina glikowana. Jednym ze wskaźników stężenia glukozy jest frakcja hemoglobinyktóra uległa glikacji przez glukozę znajdującą się we krwihemoglobina glikowana HbA1c. Chorzy utrzymujący niską HbA1c mają rzadziej powikłania cukrzycy — według badań[ potrzebny przypis ]. Zbyt niska wartość HbA1c sugeruje częste hipoglikemie.

Wskaźnik jest niewiarygodny przy wariantach hemoglobiny — w tym wypadku zaleca się mierzenia glikowanych białek osocza fruktozamina. Inne objawy[ edytuj edytuj kod ] Do najbardziej charakterystycznych objawów cukrzycy należą: poliuria wielomocz — kiedy stężenie glukozy w osoczu bo to ono ulega filtracji przekracza próg nerkowy zwykle ok. Ponieważ nie jest ona resorbowana w dalszych odcinkach nefronu, przedostaje się do moczu ostatecznego.

  • Działy: Wywiad tygodnia Aktualności — Od kilku lat pojawiają się doniesienia naukowe na temat przedobjawowej fazy reumatoidalnego zapalenia stawów RZSpodczas której toczy się odpowiedź autoimmunizacyjna.
  • Cukrzyca typu 2 a choroba zwyrodnieniowa stawów Cukrzyca typu 2 a choroba zwyrodnieniowa stawów diabetes.

Pojawia się glukozuria cukromoczczyli wydalanie glukozy z moczem, oraz wielomocz — powyżej 3 l na Dlon masc glukoza jest substancją osmotycznie czynną, zatrzymuje więc wodę i pociąga ją za sobą. W związku z tym, organizm mimo normalnej lub często zwiększonej podaży pożywienia głoduje tzw. Chory jest senny i zmęczony, odczuwa silny głód i mimo prób jego zaspokajania traci na wadze. Organizm, niemogący korzystać z cukru jako składnika odżywczego, zaczyna zużywać do odżywiania duże ilości tłuszczów.

W wyniku ich rozpadu powstają ciała ketonowektóre pojawiają się najpierw we krwi ketonemiaa później w moczu ketonuria ; oddech może nabrać zapachu acetonu w wyniku dekarboksylacji acetooctanu do acetonu pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu. Mogą wystąpić nudności.

Często chorzy tracą ostrość widzenia. Powyższe objawy są typowe dla cukrzycy typu 1, w cukrzycy typu 2 hiperglikemia zwykle nie jest na tyle nasilona, by wywołać pełen ich zestaw. Mimo to u chorych mogą się rozwijać powikłania cukrzycy. Kliniczne badania osób podejrzanych o zachorowanie na cukrzycę[ edytuj edytuj kod ] Oznaczanie Diabetes 2 Rodzaje stawow glukozy we krwi na czczo i po posiłkach Test na wykrycie obecności glukozy w moczu Oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c Badanie moczu i osocza krwi pod kątem obecności ciał ketonowych Patofizjologiczne badanie krwi w celu wykrycia ewentualnej obecności przeciwciał przeciwjądrowych Krzywa glikemiczna OGTT — test doustnego obciążenia glukozą Reakcja pacjenta na podanie insuliny Zapobieganie[ edytuj edytuj kod ] Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 zależy od genetycznej predyspozycji opartej na typach HLA szczególnie DR3 i DR4 oraz nieznanych czynnikach środowiskowych przypuszczalnie zakażenia w większości przypadkówa także niekontrolowanej odpowiedzi autoimmunologicznejktóra atakuje insulinę produkowaną przez komórki beta [13].

Badania prowadzone od lat Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 może być zredukowane w wielu przypadkach poprzez dokonanie zmian w diecie oraz zwiększenie aktywności fizycznej [16] [17]. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne American Diabetes Association, ADA zaleca utrzymywanie normalnej masy ciała, podejmowanie przynajmniej 2,5 godzin ćwiczeń fizycznych tygodniowo szybki, nieprzerwany spacer wydaje się wystarczającyspożywanie umiarkowanej ilości tłuszczów, przyjmowanie w pokarmie odpowiedniej ilości błonnika oraz całych ziaren.

ADA nie zaleca spożycia alkoholu jako sposobu prewencji, ale umiarkowane spożycie alkoholu może zredukować ryzyko chociaż większe spożycie wiąże się ze znaczącymi efektami negatywnymi dla organizmu. Istnieje niedostateczna liczba dowodów na korzyści kliniczne z jedzenia pokarmów o niskim indeksie glikemicznym [18].

Patologia w stawach zaczyna się w jamie ustnej

Niektóre badania wykazały opóźnienie wystąpienia cukrzycy u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem w przypadku profilaktycznego przyjmowania metforminy [17]rosiglitazonu [19] lub walsartanu [20]. Karmienie piersią może także mieć znaczenie w zapobieganiu cukrzycy typu 2 u matek [22]. Ostre powikłania[ edytuj edytuj kod ] Kwasica ketonowa DKA — Diabetic Ketoacidosis jest niebezpiecznym powikłaniem i stanem bezpośrednio zagrażającym życiu.

Brak insuliny powoduje rozkładanie tłuszczów i związane z nim powstawanie ciał ketonowychktóre przechodzą do krwi i moczu chorego. Objawy to odwodnienie, głęboki i szybki oddech oddech Kussmaulaczęsto o zapachu acetonuczęsto ból brzucha, senność.

Kwasica ketonowa może doprowadzić do wstrząsu i śpiączki. Szybkie podjęcie leczenia zwykle zapewnia pełne wyleczenie.

  1. Palec dloni Bol.
  2. Czynniki predysponujące[ edytuj edytuj kod ] Podatność na cukrzycę typu 1 i 2 jest dziedziczna.
  3. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma Annals of Internal Medicine.
  4. Рассказ мог быть им неприятен, но они не могли отрицать его истинности - достаточно было хотя бы взглянуть на молчаливого спутника Элвина.
  5. Но .
  6. Patologia w stawach zaczyna się w jamie ustnej - Reumatologia – Termedia
  7. Cukrzyca typu 2 a choroba zwyrodnieniowa stawów | Reumatologia - Medycyna Praktyczna dla pacjentów

Zwykle zdarza się chorym na cukrzycę typu 1, wskutek całkowitego braku insuliny.