Leczenie bolu dolnego plecow i stawow. Ból kręgosłupa lędźwiowego – co pomaga, ból w nocy i przy schylaniu

Bezsenność z kolei zaburza prawidłową regenerację organizmu, co przekłada się na zmęczenie w dzień. Wyważone podejście, uwzględniające czynniki psychosocjalne i wielodyscyplinarną opiekę, zwiększa szanse powodzenia w leczeniu bólu kręgosłupa. Fizykoterapia najczęściej uzupełniana jest kinezyterapią ćwiczeniami fizycznymi , masażami leczniczymi, a czasem także zabiegami uzdrowiskowymi, wśród których za najbardziej skuteczne uznaje się kąpiele borowinowe. Rezonans magnetyczny MR daje wysokiej jakości obraz tkanek ciała i jest niewątpliwie badaniem o największej czułości w wykrywaniu przepukliny jądra miażdżystego. Leczenie operacyjne schorzeń kręgosłupa lędźwiowego przeprowadza się w przypadku, gdy są ku temu konkretne wskazania. Dalsze badania i leczenie Po wykonaniu badań obrazowych i interpretacji ich wyników w kontekście wywiadów chorobowych, badania przedmiotowego i innych informacji diagnostycznych, można przeprowadzić diagnostykę różnicową.

Jak wygląda diagnostyka bólów pleców?

Leczenie bolu dolnego plecow i stawow

Podczas wizyty dotyczącej bólów kręgosłupa, przeprowadzający badanie lekarz w pierwszej kolejności dokładnie zbierze wywiadktóry będzie obejmował: wywiad historii medycznej, często dotyczącej również najbliższej rodziny, którzy mają dolegliwości bólowe związane z kręgosłupa. Niektóre choroby mają podłoże genetyczne okoliczności wystąpienia dolegliwości, tj. Jeśli przeprowadzone badanie nie będzie umożliwiało rozpoznanie przyczyny bólów pleców, wówczas mogą zostać zlecone badania uzupełniające, tj.

W przypadku podejrzenia charakteru zapalnego bólów pleców lekarz może zlecić badania krwi Należy podkreślić, że dokładna diagnoza ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego opracowania skutecznego planu leczenia. Jakie leki są najczęściej stosowane w leczeniu bólów pleców?

Przeczytaj: RTG kręgosłupa - jak interpretować wyniki? Bóle w dolnej części pleców Ból w okolicy lędźwiowej związany jest w głównej mierze ze schorzeniami układu kostno-stawowego. Gdy przyczyną bólu jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa - promieniuje on do kończyn dolnych do nawet pośladka. Bóle w okolicy lędźwiowej utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Najczęstszą grupą leków stosowaną w leczeniu bólów pleców są niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ.

Kolejna grupą leków są leki miorelaksacyjne.

Leczenie bolu dolnego plecow i stawow

W przypadku braku oczekiwanej poprawy lub w razie wystąpienia działań niepożądanych stosuje się leki opiodowe. Nie zaleca się jednak dłogotrwałego stosowania tej grupy leków z powodu znacznego ryzyka ich niewłaściwego stosowania i nadużywania.

Leczenie bolu dolnego plecow i stawow

Częstą grupą leków w leczeniu bólów pleców są koanalgetyki, do których zaliczmy leki przeciwdepresyjne tj.