Agendy w stawach i leczeniu, SPONSOR GŁÓWNY

Katarzyna Mizia-Stec, Prof. Dostępność do skuteczniejszego leczenia RZS trzeba w Polsce rozwiązać systemowo. Przedsiębiorstwo posiada zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 41 państwach w tym jeden w Rzeszowie oraz ponad 20 ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie. Gwarancją bezpieczeństwa naszych produktów jest wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne technologie produkcji oraz stały nadzór nad jakością wytwarzania, prowadzony podczas całego cyklu produkcyjnego, w oparciu o rygorystyczne normy GxP. Celem Polfarmex S.

Wszystkie leki o działaniu przeciwzapalnym, a więc powstrzymujące rozwój choroby, działają poprzez zmniejszenie produkcji, zahamowanie uwalniania lub antagonizm w stosunku do już wydzielonych mediatorów zapalenia. Nietypowa reakcja autoimmunologiczna Jedną z przyczyn zapalnego uszkodzenia stawów jest działanie specyficznych drobnoustrojów chorobotwórczych np. Przeciwciała te oraz kompleksy immunologiczne osadzają się w obrębie układu ruchu, zapoczątkowując procesy zapalne.

Leczenie ruchem Paradoksalnie to właśnie ruch, mimo że jest bolesny, powstrzymuje chorobę reumatyczną. Jego brak wpływa niekorzystnie na odżywianie chrząstki stawowej i wytwarzanie specjalnego płynu przez błonę maziową, którego zadaniem jest zmniejszanie tarcia między elementami tworzącymi staw. W tym pomocna może być terapia miejscowa z zastosowaniem preparatów o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwobrzękowym.

Jest ona korzystna ze względu na działanie leku ściśle w miejscu toczącego się procesu chorobowego. Czasem wystarcza jako jedyna forma leczenia, może być także prowadzona równolegle z farmakoterapią doustną. Stosuje się ją zwykle w lżejszych dolegliwościach, natomiast gdy bóle stają się bardziej nasilone lub trwają pomimo miejscowego leczenia zawsze konieczna staje się porada lekarza. Jak leczymy najbardziej rozpowszechnione choroby reumatyczne?

Do najczęściej występujących chorób reumatycznych zaliczamy reumatoidalne zapalenie stawów RZSzesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ZZSK ; chorobę zwyrodnieniową stawów i chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa.

Wyborcza.pl

Jest to nowa alternatywa dla pacjentów, u których leczenie inhibitorami TNF-α jest nieskuteczne. Czy ten lek jest także stosowany u chorych objętych programem terapeutycznym? Ten lek, mimo że ma pozytywną rekomendację AOTM, czyli że wykazano kosztoefektywność leczenia nim, nie jest stosowany w ramach programu. Co to oznacza dla chorych?

SESJA I - Staw skokowy

Niemożność leczenia tym lekiem. Lek nie jest w programie, a nikt go nie kupi, bo jest bardzo drogi.

Agendy w stawach i leczeniu

Koszt miesięcznej terapii wynosi tys. W dzisiejszych warunkach polskich lek ten powinien być włączony do programu terapeutycznego.

Dziwną sprawą jest fakt, że jest lek, który ma rekomendację w USA, Japonii, krajach europejskich, w Polsce jest, ale tak naprawdę nie jest dostępny dla chorych.

Raport: efektywność leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

To absurd! Totalny absurd. Ten lek może być stosowany w pierwszej linii leczenia, tzn. Lek ten ma też dodatkową cechę istotną dla chorych.

Zajmuje się badaniami naukowymi, produkcją leków, suplementów diety i dermokosmetyków. Działa na rynku medycznym od roku. Jej siedziba znajduje się w Mediolanie.

Większość terapii biologicznych jest stosowana razem z metotreksatem. Tocilizumab jest jedynym lekiem, który w badaniach klinicznych wykazał większą skuteczność od samego metotreksatu. Na tym też polega jego innowacyjność. Jakie warunki musiałby spełnić, by zostać u nas zarejestrowany? Musiałaby zapaść odpowiednia decyzja polityczna.

Niestety, nawet decyzje dotyczące zdrowia i leków są u nas decyzjami stricte politycznymi.

W obecnej sytuacji wprowadzenie tocilizumabu do programu terapeutycznego, moim zdaniem, nie spowodowałoby zwiększenia kosztów ze strony NFZ czy Ministerstwa Zdrowia. Wiem co mówię, bo mam na tym polu spore doświadczenie.

SESJA I - Choroba zwyrodnieniowa stawów - nowe horyzonty

Dla oddziału, którym kieruję, niewielkie ilości tego leku kupujemy i rozliczamy w ramach tzw. Od kilku lat stosuję ten lek u chorych w badaniach klinicznych.

Jak przynieść ulgę pacjentom z chorobą zwyrodnieniową stawów i poprawić ich jakość życia? Webinar ma na celu omówienie aktualnych problemów i praktycznych aspektów farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy internistów, medycyny rodzinnej, reumatologów oraz lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych tematyką.

Podawanie tocilizumabu jest tu finansowane w ramach badań klinicznych, a nie przez szpital czy NFZ, ale kierując tymi badaniami dobrze orientuję się w kosztach terapii. Powinna być, ale nie jest.

Zdaniem Profesorów Reumatoidalne zapalenie stawów — Nierozwiązane problemy terapii 29 października W terapii biologicznej jest nowy lek IL-6 tocilizumab. Posiada rekomendację AOTM. Wprowadzenie tego leku do terapii RZS może umożliwić skuteczne leczenie chorych, którzy nie mogą być leczeni dostępnymi metodami terapii biologicznej. Jednak mimo rekomendacji AOTM lek nie został wprowadzony do programu terapeutycznego.

W przypadku tocilizumabu jest pozytywna rekomendacja, są bardzo przekonujące dane przedstawione przez producenta, a mimo to nasze Ministerstwo Zdrowia nie podejmuje politycznej decyzji, by lek wprowadzić do obrotu, i by stał się on dostępny w sposób normalny dla chorych.

Nic więc z tej pozytywnej rekomendacji nie wynika. Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych na skutek RZS jest bardziej opłacalna?! Oczywiście, że nie. Jednak patrząc na sposób rozwiązania problemów związanych ze skutecznym nowoczesnym leczeniem RZS, można mieć wątpliwości. Niestety, w Polsce wielokrotnie więcej wydajemy na renty i wcześniejsze emerytury z powodu chorób narządu ruchu, niż na całościowe leczenie tej grupy pacjentów. Dane kliniczne, którymi dysponujemy, wykazały dużą skuteczność tocilizumabu nie tylko w leczeniu RZS, ale i takich skutków tej choroby, jak niedokrwistość.

Tocilizumab wpływa na poprawę wyników, np. Jest to więc opcja terapeutyczna, o którą trzeba walczyć w interesie chorych. Jak walczyć, żeby wygrać? To jest najtrudniejsze pytanie.

Powiedziałbym może w ten sposób: trzeba merytorycznie walczyć o to, by przekonać do swoich racji. Przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, krajowego konsultanta, konsultantów wojewódzkich przekazywać te informacje i lobbować na rzecz wszystkich tego typu rozwiązań.

Agendy w stawach i leczeniu

Na świecie rejestrowane są także inne leki — w reumatologii rozwija się to bardzo dynamicznie. Dostępność do skuteczniejszego leczenia RZS trzeba w Polsce rozwiązać systemowo. Trzeba też wreszcie rozwiązać problem rejestracji nowych leków i metod leczniczych. Jeżeli szybko nad tym nie zapanujemy, to chorzy nie będą mieli żadnej możliwości skutecznego leczenia, co zaowocuje zwiększoną liczbą osób niepełno­sprawnych, a lekarz w końcu nie będzie się na tyle dostatecznie w tym całym galimatiasie nowości orientował, by zalecać te najnowsze terapie.

W programach terapeutycznych wprowadzono zmiany. Na lepsze? Celem publikacji tego dokumentu było oczywiście wsparcie personelu medycznego w podejmowaniu decyzji co do strategii postępowania, ale eksperci podkreślają, że w tej grupie chorych indywidualizacja terapii jest szczególnie ważna, a wręcz konieczna. Decyzje dotyczące indywidualnego chorego są odmienne w zależności od stanu klinicznego chorego oraz jego opinii dotyczącej planu terapii albo — jeśli to uzasadnione i konieczne — opinii jego opiekunów.

Wyzwania stojące przed lekarzem prowadzącym takiego chorego omówią prof. Piotr Hoffman oraz dr hab.

Agendy w stawach i leczeniu

Paweł Balsam. Agenda: 1. Jakie są najczęstsze wady wrodzone? Jak wytyczne ESC z roku zmieniły diagnostykę i leczenie wad serca u dorosłych?